Skip to the content

När du anlitar ett auktoriserat golvföretag bidrar du aktivt till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Företagen arbetar aktivt med för byggbranschen relevanta miljöfrågor. Auktorisationen är baserad på principerna i miljöledningssystemet ISO 14 001. De auktoriserade golvföretagen har en miljöpolicy och arbetar med aktuella miljömål, vilket hjälper dig att göra ett hållbart miljöval. Alla företag kan även kretsloppsmärka golv genom GBR Kretsloppsmärkning. Kretsloppsmärkningen innebär att du har full kontroll över innehållet i golvkonstruktionen, från inläggning till utrivning. De företag som installerar plastgolv är anslutna till GBR Golvåtervinning, som är ett system för insamling av installationsspill från plastgolv.  

Om du som beställare har en egen miljöpolicy är det naturligt att anlita ett företag som har en miljöpolicy och aktivt arbetar med miljöfrågor. GBR Kretsloppsmärkning innebär att du som beställare har full koll på vilket golv som är installerat. Dessutom genererar GBR Kretsloppsmärkning produktspecifika skötselråd för att underlätta korrekt skötsel och därmed öka golvets livslängd. Tänk på att ett korrekt installerat golv i regel får en längre livslängd och därmed är ett hållbart val!

Miljöfokus i byggbranschen har under längre tid varit att minska energianvändningen i bruksskedet. SBUF-projekt nr 12912 ”Energianvändning och klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus innan driftsättning jämfört med driftfasen” visade att i vissa fall kan klimatpåverkan under byggskedet vara lika stor som byggnadens energianvändning under femtio år. Det innebär att det är viktigt att välja rätt entreprenör för att minska klimatpåverkan under byggfasen.

Läs mer om vilka relevanta miljökrav du kan ställa vid upphandling av golvrelaterade tjänster!

Våga ta ansvar - anlita ett auktoriserat golvföretag!

Mats Samuelsson, Falck Design

Vi säljer golv av hög kvalitet. Då vill vi även ha hög kvalitet i golvläggningen för att slippa problem framöver.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.