Skip to the content

Auktoriserade golvföretag arbetar aktivt med kvalitet enligt dokumenterade rutiner. Företaget fortbildar kontinuerligt medarbetarna så att de är uppdaterade och följer utvecklingen av regelsystem, material och arbetstekniker. Aktivt kvalitetsarbete och rätt kompetens resulterar i ett korrekt utfört arbete vilket innebär en lägre totalkostnad för dig som beställare. Om du sätter större värde på en felfri entreprenad och en lägre totalkostnad än du gör på lägsta pris, är det auktoriserade golvföretaget ditt bästa val!

För golvinstallationer gäller generellt 8/92-regeln, det vill säga 8 % av golvets totalkostnad är själva installationen och 92 % är kostnader för resten av golvets livscykel; kostnader för skötsel och underhåll. För att golvet ska kunna brukas under längre tid är det viktigt att det har avsedd funktion och sköts på rätt sätt. Systemet GBR Kretsloppsmärkning genererar automatiskt produktspecifika skötselråd för alla ytmaterial, råden underlättar korrekt skötsel av golven.

Läs mer om vilka relevanta kvalitetskrav du kan ställa vid upphandling av golvrelaterade tjänster!

Våga ta ansvar - anlita ett auktoriserat golvföretag!

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.