Skip to the content

 Auktoriserat Golvföretag är kvalitets- och miljösystemet för dig som vill vara ett konkurrenskraftigt företag i golvbranschen. Systemet ger ditt företag branschanpassade verktyg för att arbeta strukturerat med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Så här blir ditt företag ett auktoriserat golvföretag.

Ett auktoriserat golvföretag får tillgång till följande tjänster

Som auktoriserat golvföretag uppfyller ditt företag ett flertal krav i ett kvalitets- och miljöledningssystem som bygger på mer än femtio års erfarenhet. Förutom att det gör ditt företag till en seriös och trovärdig aktör på marknaden får du tillgång till:

 • utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, golvteknik, keramikteknik, golvslipning, företagsekonomi och ledarskap samt inom juridik.
 • GBR Golvkontroll – branschens mobilapp för dokumentation av för- och egenkontroller.
 • GBR Kretsloppsmärkning - Golvbranschens system för att kretsloppsmärka golvkonstruktioner. Denna tjänst syftar till att tillgodose byggherrens krav enligt Plan- och bygglagen på att dokumentera vad som byggs in i en fastighet.
 • GBR Golvåtervinning - genom GBR Golvåtervinning kan installationsspill av plast tas tillvara på ett miljöriktigt sätt istället för att slängas.

Golvutbildning, Golvkontroll, Kretsloppsmärkning och Golvåtervinning

Bli ett auktoriserat golvföretag

Golvbranschen, GBR, auktoriserar golvföretag och ställer krav på både företag och montörer för att säkerställa fackmässiga och hållbara golvinstallationer. Kraven följs upp vid återkommande kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljörevisioner. För att skapa trovärdighet och trygghet för beställare följs kraven upp kontinuerligt av en oberoende revisor.

För att bli ett auktoriserat företag måste auktorisationens krav uppfyllas. Kraven innefattar dels kompetenskrav i form av kurser samt krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För att kontrollera att ditt företag uppfyller auktorisationens krav, granskas ni regelbundet av en oberoende revisor. Under ”Frågor och svar” nedan får du information om bland annat vilka krav som ställs och hur ni gör för att bli auktoriserade.

Frågor och svar

Gör så här om du vill att ditt företag ska bli auktoriserat:

 • Anslut ditt företag till Golvbranschen, GBR.
 • Kontakta GBR för ansökningsblanketter för Auktoriserat Golvföretag.
 • Anmäl medarbetare till GBRs kurser, se kurskraven nedan.
 • Upprätta företagsanpassade dokument som beskriver rutiner för ert kvalitets- och miljöarbete, se kvalitets- och miljökrav nedan.
 • Anmäl er till GBR Golvåtervinning om ni arbetar med plastgolv.
 • Utför övningsexemplet i GBR Kretsloppsmärkning.
 • Håll en internkurs för att informera personalen om ert kvalitets- och miljöarbete.
 • Skicka in och styrk att ni uppfyller auktorisationens krav.
 • Betala fastställd serviceavgift (finansierar den regelbundna revisionen).
 • När ni har klarat alla dessa krav är ni auktoriserade!

Följande grundläggande krav ställs på ett auktoriserat golvföretag:

Följande krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö ställs på ett auktoriserat golvföretag. Att företaget uppfyller kraven kontrolleras av en oberoende revisor. Företaget ska ha:

 • verksamhetsbeskrivning
 • KMA-plan (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan)
 • policyer inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö
 • mål inom kvalitet och miljö
 • aktivt kvalitetsarbete innefattande dokumentation av egenkontroller
 • arbetsmiljörutiner innefattande bland annat riskanalys
 • anslutning till insamlingssystemet GBR Golvåtervinning, om ditt företag arbetar med plast
 • kunskap om GBR Kretsloppsmärkning.

Vid auktorisationstillfället krävs att:

 • hälften av alla montörer har genomgått relevant kurs (golvteknik, keramikteknik eller golvslipning)
 • minst en person i arbetsledande ställning ska vara anmäld till respektive företagsledarkurs (inom ekonomi, juridik, KMA).

Efter 18 månader ska samtliga montörer i företaget ha genomgått relevant utbildning.

Här nedan ser du en översiktlig tabell över auktorisationens kurskrav.

 

Utbildningar Montör Arbetsledare/företagsledare
JAG – Juridik, AMA, Auktoriserat Golvföretag   X
KMA – Kvalitet, miljö och arbetsmiljö   X
Ekonomi - steg 1 (FiG) och steg 2 (SLUS)   X
Golvteknik X  
Keramikteknik X  
Golvslipning X  
Internutbildning i företagets interna KMA-planer och rutiner X X

Läs mer om innehållet i utbildningarna på Golvbranschens medlemssida (inloggning krävs).

Företaget granskas regelbundet av en oberoende revisor med branschspecifik kompetens. Vid revisionerna kontrolleras att företaget uppfyller auktorisationens krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Syftet med revisionerna är att stödja er utveckling när det gäller kvalitets- och miljöarbete. Företaget besöks var 12:e till 22:a månad, beroende på resultatet vid föregående revision.

På Golvbranschens webbplats finns branschanpassade mallar som kan användas som stöd vid upprättande av den kvalitets- och miljödokumentationen som krävs. För att få tillgång till informationen och stödet måste ditt företag först vara anslutet till Golvbranschen, GBR.

I KMA-kursen ges information om hur du systematiskt kan arbeta med kvalitet, miljö och arbetsmiljö på företaget.

När ni blivit ett auktoriserat golvföretag börjar det viktiga arbetet – att förbättra ditt företag. Det är viktigt att ni arbetar aktivt med kvalitets- och miljöförbättrande åtgärder för att fortsatt vara ett konkurrenskraftigt företag.

Lars Lindgren, Duri

Vi hänvisar alltid våra kunder till att anlita ett auktoriserat golvföretag när det gäller golvinstallationer. Då vet vi att våra produkter används på rätt sätt eftersom golventreprenören har rätt utbildning och kompetens.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.