Till huvudinnehållet

En trygg upphandling ger en kompetent och hållbar golvinstallation

Till vårt upphandlingsunderlag

 

 

GBRs upphandlingsunderlag

Enklaste sättet för dig som beställare att handla upp golventreprenader med kvalitets- och miljöprofil är att använda Golvbranschens administrativa föreskrifter. I de administrativa föreskrifterna, som även ansluter till AMA AF 21, finns alla koder och rubriker med tillhörande texter som behövs för att uppfylla kraven i auktorisationen. De administrativa föreskrifterna underlättar för dig som beställare att handla upp golvrelaterade tjänster med kvalitets- och miljöprofil. Utöver de administrativa föreskrifterna erbjuder Golvbranschen ytterligare upphandlingsunderlag så som anbudsformulär och underlag för anbudsutvärdering.

Läs mer och ladda hem upphandlingsunderlaget här.