Utbildning

Utbildning = trygg entreprenad

Samtliga anställda i ett Auktoriserat Golvföretag har utbildning och kompetens för de krav som ställs i en golventreprenad. Golvbranschen, GBR, bedriver en omfattande utbildningsverksamhet för auktoriserade golvföretag. De företag som beslutat att bli auktoriserade ska inom 18 månader se till att samtliga berörda personer i företaget genomgår fastställd utbildning.

I verksamheten finns flera "kravkurser" som upprätthåller den kompetens som auktorisationen garanterar. Ett auktoriserat golvföretag utför golvinstallationer med dokumenterad kompetens inom installationsteknik, renovering och service av golv samt övriga ytskikt.

På varje auktoriserat golvföretag utses en utbildningsansvarig som ansvarar för att medarbetarna fortbildas och att all kunskap och kompetens är uppdaterad. Ett auktoriserat golvföretag har på så sätt kapacitet att klara uppdragen samt arbetsrutiner som ger kunden trygghet när det gäller tidplaner, leveranssäkerhet och garantiåtaganden. Företagen är uppkopplade till en webbaserad dokumentsamling som innehåller uppdaterade skötselråd, aktuell produktinformation, miljödeklarationer samt anvisningar och råd från Golvbranschens tekniska kommitté, så kallade TK-råd.

Läs mer om utbildning för Auktoriserat Golvföretag

Syfte

Syfte = enklare upphandling med kvalitets- och miljöprofil

Golvbranschens auktorisation, Auktoriserat Golvföretag, är ett verktyg som gör upphandling av golventreprenad enklare. Den som anlitar Auktoriserat Golvföretag väljer en golventreprenör med full kompetens och aktuell utbildning.

Alla auktoriserade golvföretag bedriver kontinuerligt kvalitets- och miljöledningsarbete enligt en dokumenterad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan (KMA-plan). En regelbunden och oberoende revision garanterar auktorisationens innehåll.

Läs mer om Auktoriserat Golvföretag.

Miljöansvar

Miljöansvar = bättre för alla

Att anlita ett auktoriserat golvföretag är att anlita ett företag som tar sitt miljöansvar på allvar och innebär att du som beställare aktivt bidrar till en bättre miljö och ett på sikt hållbart samhälle.

Alla auktoriserade golvföretag arbetar efter en miljöplan där dokumentation följer principerna för miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001. Miljöpolicyn innehåller formulerade miljömål, åtgärdsprogram och en miljömanual som beskriver företagets miljöarbete.

Auktoriserade företag kan kretsloppsmärka golvkonstruktioner och är anslutet till Golvbranschens system för golvåtervinning. Man har också kompetens kring frågor som fuktpåverkan, akustik och emissioner som kan påverka inomhusklimatet.

Genom att anlita ett Auktoriserat Golvföretag har upphandlaren tagit ett stort kliv mot en bättre miljö både nu och i framtiden.

Läs mer om miljöarbete för Auktoriserat Golvföretag

Citat

» Vi säljer golv av hög kvalitet. Då vill vi även ha hög kvalitet i utförandet för att slippa problem framöver «

- Mats Samuelsson, Falck Design