Skip to the content

Auktoriserat Golvföretag - Golvleverantörer

Auktoriserade Golvleverantörer

Leverantörsföretagen bidrar till att upprätthålla värdekedjan från råmaterial till färdig, inlagd produkt. På det viset bidrar branschsamverkan mellan entreprenörer och leverantörer till hållbara golvinstallationer i hela kedjan. Samarbetet är också en förutsättning för att systemen GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning ska fungera.

Ansökande Företag

Just nu förbereder leverantörerna sina företag för auktorisering. Följande företag har ambitionen att auktorisera sig inom två år.

Lars Lindgren, Duri

Vi hänvisar alltid våra kunder till att anlita ett auktoriserat golvföretag när det gäller golvinstallationer. Då vet vi att våra produkter används på rätt sätt eftersom golventreprenören har rätt utbildning och kompetens.

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.