Skip to the content

Aktivt stödjande leverantörer

 

De 27 leverantörsföretag som idag aktivt stödjer Auktoriserat Golvföretag är en mycket viktig del i kvalitetskonceptet. Bland annat ställer de aktivt stödjande leverantörerna upp med föreläsare till GBRs tekniska kurser, något som säkerställer kompetensen när det gäller att hantera nya material och konstruktioner. Leverantörsföretagen bidrar också till att upprätthålla värdekedjan från råmaterial till färdig, inlagd produkt genom försäljning av eget material via auktoriserade golvföretag. 

Samarbetet mellan entreprenörer och leverantörer bidrar till hållbara golvinstallationer och är en förutsättning för att systemen GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning ska fungera.

Ulf Ström, revisor Auktoriserat Golvföretag

Oberoende revision ger auktorisationen en kvalitetsstämpel.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.