Skip to the content

Kriterier för auktoriserade golvföretag - Ett Auktoriserat Golvföretag

Publicerad: 2020-08-31

Auktoriserat Golvföretag är Golvbranschens kvalitets- och miljö­lednings­system som borgar för en hållbar golv­installation genom hela den relevanta värde­kedjan.
Sedan våren 2019 kan leverantörer av golvmaterial ansöka om att bli Auktoriserat Golvföretag. För golventreprenörerna har möjligheten funnits sedan 2001.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Anders Karpesjö, revisor Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är ett mycket komplett system med auktorisering av både entreprenörer och leverantörer. Beställarna jag träffar är imponerade över den struktur som ligger bakom auktorisationen!

 

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.