Skip to the content

Kiilto - Ett Auktoriserat Golvföretag

Per Göransson, vd Kiilto

Publicerad: 2019-07-11

Hej Per! Grattis till första auktorisationen bland leverantörerna!

- Tack, det är förstås extra kul att vara först ut, säger Per Göransson, vd för Kiilto AB, dotterbolag till den finska koncernen Kiilto, som nu blir det första företaget bland golvbranschens materialleverantörer att ansluta sig till auktorisationen.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.