Skip to the content

BBM Uppsala

Mattias Jansson, delägare BBM Uppsala

Publicerad: 2020-12-02

Hej Mattias, hur är auktorisationen lönsam för er?
-Auktorisationen ger affärer nu när de stora byggdrakarna börjar ställa krav på projektspecifik återvinning i sina upphandlingar. Då kan vi snart räkna hem certifieringen i kronor och ören. Och inget tyder på att kravbilden vad gäller klimat och återvinning kommer att minska. Tvärtom. Kriterier för miljömål och hållbarhet som ingår i konceptet Auktoriserat Golvföretag kommer att bli obligatoriska framöver, det är jag helt övertygad om.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Lars Lindgren, Duri

Vi hänvisar alltid våra kunder till att anlita ett auktoriserat golvföretag när det gäller golvinstallationer. Då vet vi att våra produkter används på rätt sätt eftersom golventreprenören har rätt utbildning och kompetens.

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.