Skip to the content

Forbo - Ett Auktoriserat Golvföretag

Jonas Rothén, chef hållbarhet och teknisk service Forbo

Publicerad: 2019-09-26

Hej Jonas, varför ska vi vara stolta över auktorisationen?

- Wow, ni har lyckats samla alla certifieringar under ett tak! Så sa hållbarhetschefer från olika branscher vid ett möte i Göteborg nyligen. Auktoriserat Golvföretag är helt enkelt en ovanligt stark kvalitetsstämpel, säger Jonas Rothén, Forbo, och för upphandlaren blir valet enklare.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.