Skip to the content

Nockeby Parkett - Ett Auktoriserat Golvföretag

Andreas Perrone, delägare och projektledare Nockeby Parkett

Publicerad: 2019-11-15

Hej Andreas, varför tycker du att målen är viktigast?

- Målen som vi sätter gör faktiskt verksamheten mer effektiv och fokuserad. Vi har noga tänkt igenom målsättningar och uppföljning inom miljö, arbetsmiljö och kvalitetsarbete. Eftersom målen är så konkreta vet alla i företaget vart vi är på väg, säger Andreas Perrone.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.