Skip to the content

Welin & Co - Ett Auktoriserat Golvföretag

Björn Törnquist, Welin & Co

Publicerad: 2019-12-15

Hej Björn, hur skapar auktorisationen en hållbar värdekedja?

- Äntligen får vi en lång relevant värdekedja som omfattar alla verkligt väsentliga aspekter för den som bygger, äger eller förvaltar fastigheter. Entreprenörerna har länge kunnat auktorisera sig för att visa sin kompetens och sitt erbjudande. Nu kan vi leverantörer på ett dokumenterat sätt fylla i de hål som tidigare funnits. För beställaren betyder det en spårbar värdekedja, hela vägen.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Dick Lantz, upphandlare Gavlegårdarna

Auktorisationen har ett inbyggt värde som vi menar leder till en bättre levererad produkt. Som upphandlare känner man sig tryggare helt enkelt.

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.