Skip to the content

Weber - Ett Auktoriserat Golvföretag

Peter Örn försäljningschef, Weber

Publicerad: 2020-03-16

Hej Peter, på vilket sätt är arbetsmiljön så viktig i auktorisationen?

- Kan vi som leverantörer bidra till en säkrare arbetsmiljö genom förnuftiga regelverk och bra produkter har vi kommit långt på väg. När vi tar fram nya produkter tittar vi noga på säkerheten både i tillverkningen och för användaren. Den som går till jobbet ska komma hem från jobbet! För oss betyder auktorisationens värdekedja att samma spelregler ska gälla i alla led. Ingen del klarar sig utan de andra länkarna. Alla måste hjälpas åt och jobba åt samma håll för att arbetsmiljön i byggindustrin ska bli säkrare.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Anders Karpesjö, revisor Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är ett mycket komplett system med auktorisering av både entreprenörer och leverantörer. Beställarna jag träffar är imponerade över den struktur som ligger bakom auktorisationen!

 

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.