Till huvudinnehållet

Att upphandla golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Golvbranschen har tagit fram upphandlingsunderlag som förenklar för dig som beställare att handla upp golvtjänster med kvalitets- och miljöprofil. Nedan följer en sammanfattad information om vad du kan tänka på före, under och efter en upphandling av en golvtjänst. Direkt här under kan du också ladda ner GBRs upphandlingsunderlag – vilket gör det enkelt för dig som beställare att upphandla auktoriserade golvföretag. 

Beställer du golvtjänster som privatperson? Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på när du anlitar en golvläggare. 

Före upphandling – Kravställning

Det upphandlingsunderlag som Golvbranschen tillhandahåller består av administrativa föreskrifter, anbudsformulär och mall för inhämtning av referenser.

I mallen för administrativa föreskrifter, som även ansluter till AMA AF 21, finns alla koder och rubriker med tillhörande texter som behövs för att uppfylla nödvändiga kvalitets-, miljö- och kompetenskrav vid en golvupphandling. 

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på inför upphandling.

Under upphandling – Utvärdering av anbud

Vid utvärdering av inkomna anbud finns en mall som hjälpmedel samt ett dokument för uppföljning av de referenser anbudsgivaren angett. Läs mer om anbudsutvärdering här. 

Efter upphandling – Erfarenhetsåterföring

Efter utfört arbete är det naturligt att göra en erfarenhetsåterföring för att utvärdera om företaget utfört ett bra arbete och följt sitt åtagande på ett tillfredsställande sätt. Mer information om erfarenhetsåterföring finns här.