Till huvudinnehållet

Social hållbarhet

I Auktoriserat Golvföretag ingår krav för arbetsmiljö, antikorruption och hållbara leverantörskedjor. Auktoriserade entreprenörer har en policy, rutiner och mål för arbetsmiljöarbetet. På leverantörerna ställs krav på bland annat tydlig kontroll av leverantörskedjorna. Krav på policy och rutiner för antikorruption ställs på både entreprenörer och leverantörer.