Till huvudinnehållet

Under upphandling

Att utvärdera inkomna anbud innebär du verifierar att allt är korrekt och att anbudsgivarna uppfyller uppställda krav i de administrativa föreskrifterna. Som hjälpmedel har Golvbranschen tagit fram har en mall för anbudsutvärdering och en mall för att utvärdera de referenser som anbudsgivaren har angivit. Ladda ner båda dokumenten nedan.

Anbudsutvärdering

Ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete kan innebära ett högre pris, men resulterar i en felfri entreprenad ett golv med längre livslängd. För att ställa krav på kvalitet och miljö kan anbud viktas enligt poängsättningsprincip 70 % pris och 30 % kvalitet- och miljösäkring.

Golvbranschen har en mall där du kan utvärdera anbud för det fall du ställt krav på såväl pris som kvalitet- och miljösäkring av uppdraget.

Enkät referensfrågor

För att utvärdera de referenser som anbudsgivaren har angivit har Golvbranschen tagit fram en enkät innehållande följande frågor:

  • Har entreprenören uppfyllt kontraktsenliga kvalitetskrav?
  • Har entreprenören uppfyllt kontraktsenliga miljökrav?
  • Hur väl följdes den överenskomna tidplanen?
  • Har entreprenören tydligt redovisat förändringar och tilläggskostnader?
  • Har entreprenören uppfyllt avtalade krav på organisation och personal när det gäller kvalifikationer och genomförande av uppdragen?