Till huvudinnehållet

Aktivt miljöarbete

De auktoriserade golvföretagen arbetar aktivt med miljöfrågor som är relevanta inom byggbranschen. Auktorisationen är baserad på principerna i miljöledningssystemet ISO 14 001. De auktoriserade golvföretagen har en miljöpolicy och arbetar med aktuella miljömål. Alla företag har kunskap i GBR Kretsloppsmärkning och alla företag som installerar plastgolv är anslutna till GBR Golvåtervinning.