Till huvudinnehållet

Om oss

Auktoriserat Golvföretag är golvbranschens auktorisation av golvföretagen och omfattar både entreprenörer och leverantörer. Auktoriserat Golvföretag är baserad på ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000 samt FN:s globala hållbarhetsmål. De krav som ställs på företagen omfattar bland annat kvalitet, miljö och hållbarhet, arbetsmiljö, riskanalys, antikorruption och kompetens. Kraven följs upp genom kontinuerlig revision cirka vartannat år.

Nedan finns ett upphandlingsunderlag som förenklar för dig som beställare att upphandla Auktoriserade Golvföretag.