Till huvudinnehållet

Lägre totalkostnad med kvalitetsfokus

Auktoriserade golvföretag arbetar aktivt med kvalitet enligt dokumenterade rutiner. Företaget fortbildar kontinuerligt medarbetarna så att de är uppdaterade och följer utvecklingen av regelsystem, material och arbetstekniker. Aktivt kvalitetsarbete och rätt kompetens resulterar i ett korrekt utfört arbete vilket innebär en lägre totalkostnad för dig som beställare.