Till huvudinnehållet

Golvets livscykel

Välj ett auktoriserat golvföretag

Med Auktoriserat Golvföretag får du som beställare en kompetent och trygg leverans. Auktoriserat Golvföretag är branschens kvalitetsstämpel som tar fasta på en hållbar golvinstallation med hållbara material. Auktoriserade företag granskas regelbundet av en oberoende revisor.

Val av material

Råvarans ursprung, det kemiska innehållet och tillverkningsprocessen är viktiga aspekter att beakta vid val av material. Auktoriserade leverantörer arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Det bidrar till att upprätthålla värdekedjan från råmaterial till inlagt golv.

Felfri installation

När du anlitar ett auktoriserat golvföretag betyder det att golvmaterialet installeras av ett företag som arbetar aktivt med kvalitet och miljö samt har dokumenterad kompetens. Att anlita en seriös golventreprenör med dokumenterade rutiner minskar risken för oväntade kostnader och skapar trygghet för dig som beställare.

Drift, skötsel & underhåll

Den största delen av golvets livscykelkostnad består av städning och underhåll. Ett Auktoriserat Golvföretag kan kretsloppsmärka golvinstallationer genom GBR Kretsloppsmärkning. Det innebär att du som beställare har full koll på vad som är installerat i golvkonstruktionens olika skikt. Dessutom genererar GBR Kretsloppsmärkning produktspecifika skötselråd för att underlätta korrekt skötsel och därmed öka golvets livslängd.

Rivning & återvinning

Vid installation av plastgolv uppstår det ibland så mycket som tio procent spill. Genom GBR Golvåtervinning kan installationsspillet samlas in och återvinnas till nya golv. Vid rivning av golv är det viktigt att veta vilka material som finns i byggnaden för att kunna återvinna materialet korrekt. Med GBR Kretsloppsmärkning har du full kännedom om vad som har installerats. Systemen underlättar för dig som vill göra ett långsiktigt val!