Till huvudinnehållet

Hållbar upphandling

Auktoriserat Golvföretag är branschens kvalitetsstämpel som tar fasta på en hållbar golvinstallation med hållbara material. Med Auktoriserat Golvföretag får du som beställare en kompetent och trygg leverans. Auktoriserade företag granskas regelbundet av en oberoende revisor.

Enklaste sättet för dig som beställare att handla upp golventreprenader med kvalitets- och miljöprofil är att använda Golvbranschens administrativa föreskrifter. I de administrativa föreskrifterna, som även ansluter till AMA AF 21, finns alla koder och rubriker med tillhörande texter som behövs för att uppfylla kraven i auktorisationen. Ladda ner och läs mer om upphandlingsunderlaget här.

Nedan kan du läsa mer om fördelar med att anlita ett Auktoriserat Golvföretag.