Skip to the content

Auktoriserat Golvföretag är golvbranschens auktorisation och en kvalitetsstämpling av golvföretagen. Syftet är att underlätta upphandlingen för byggherrar, byggföretag och andra beställare. Med Auktoriserat Golvföretag, eller likvärdigt, som krav vid upphandlingen vet man att golventreprenören är utbildad och har full kompetens, bedriver ett kontinuerligt kvalitets- och miljöledningsarbete enligt dokumenterad kvalitetsplan samt miljö- och arbetsmiljöplan (KMA-plan). Att kriterierna följs garanteras av en oberoende revisor.

Full kompetens leder till felfri entreprenad. Idag handlar golvläggning om kompetens att skapa rätt funktion med rätt material, rätt installation och kunskap om kvalitet och miljö. Då blir allt rätt från början och leder till en felfri entreprenad.

Ett auktoriserat golvföretag

  • har dokumenterad läggteknisk kompetens
  • arbetar aktivt med kvalitet och miljö
  • strävar efter felfri entreprenad
  • kan kretsloppsmärka golvkonstruktioner
  • är anslutet till GBR Golvåtervinning
  • går kontinuerligt obligatoriska utbildningar
  • granskas av oberoende, extern revisor.

Auktorisationen ställer krav på både företag och montörer för att säkerställa kvaliteten. Läs mer om vilka krav som ställs på auktoriserade golvföretag.

Prenumerera på Golvbranschens pressmeddelanden

Följ Golvbranschen

Mats Samuelsson, Falck Design

Vi säljer golv av hög kvalitet. Då vill vi även ha hög kvalitet i golvläggningen för att slippa problem framöver.

65x65 Demo Image

Patrik Nordahl, Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.