Skip to the content

Extern revision

Anders Karpesjö, extern revisor för Golvbranschen, GBR.

Publicerad: 2021-05-18

Hej Anders, varför behöver man göra om revisionen?

- Revision är ett åtagande som ingår i att vara Auktoriserat Golvföretag. Kvalitetskonceptet innebär att de auktoriserade företagen strävar mot ständig förbättring. De återkommande revisionerna granskar förbättringsarbetet och hur väl målen uppfyllts, säger Anders Karpesjö som just gjort sin första uppföljningsrevision hos en auktoriserad leverantör.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Lars Lindgren, Duri

Vi hänvisar alltid våra kunder till att anlita ett auktoriserat golvföretag när det gäller golvinstallationer. Då vet vi att våra produkter används på rätt sätt eftersom golventreprenören har rätt utbildning och kompetens.

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.