Skip to the content

RGT Bygg - Ett Auktoriserat Golvföretag

Robert Bergström, arbetsledare

Publicerad: 2020-02-18

Hej Robert, varför tycker du återvinningskriteriet är viktigast?

- Återvinningen, miljötänket, är den största vinsten i auktorisationen, säger Robert Bergström på RGT Bygg i Sundsvall. Kvaliteten på det utförda jobbet är självklart viktig, men den aspekten följs upp i andra sammanhang också. Vid slutbesiktningen till exempel. Hur mycket spill som återvinns vid installation av plastmatta är det däremot ingen på byggena som frågar efter.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Anders Karpesjö, revisor Auktoriserat Golvföretag

Auktoriserat Golvföretag är ett mycket komplett system med auktorisering av både entreprenörer och leverantörer. Beställarna jag träffar är imponerade över den struktur som ligger bakom auktorisationen!

 

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.