Skip to the content

BL-Interiör AB i Umeå - Ett Auktoriserat Golvföretag

Olov Persson, VD och arbetsledare BL-Interiör AB i Umeå

Publicerad: 2019-06-18

Hej Olov! Hur jobbar ni med återvinning av plastspill?

- Vi har ett ansvar för vår miljö och vår planet, och som golvföretag finns stora möjligheter att ta det ansvaret.

Under 2018 var BL-Interiör det auktoriserade golvföretag som samlade in mest plastspill i hela Sverige.

Läs mer

Underlag för upphandling av golv

En bra grund för en golvinstallation börjar vid kravställningen. Vilka kvalitets- och miljökrav ska du ställa i upphandlingen för att få en felfri och hållbar golvinstallation? 

Här finner du administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12 för upphandling av golv.

Magnus Högström, Högström Golv

Golvbranschens auktorisation höjer statusen och visar att golvföretagen har kunskap, utbildning, ordning och reda. För offentliga beställare och byggherrar är det attraktivt, eftersom de hanterar stora pengar.

65x65 Demo Image

Joanna Nordström, jurist Golvbranschen, GBR

Har du frågor inför en golvupphandling eller liknande är du alltid välkommen att ringa eller skicka ett mejl.