Till huvudinnehållet

Auktorisationen marknadsförs till upphandlare

Hej Peter, hur marknadsför du auktorisationen? - Beställarbesöken, där vi informerar om vad Auktoriserat Golvföretag innebär, har stor betydelse för att konceptet ska nå framgång och bli uppmärksammat efter förtjänst. Vi berättar om de värdefulla verktyg och hjälpmedel som auktorisationen erbjuder. De auktoriserade företagens kriterier kring kvalitet, hållbarhet och dokumentation blir ett skräddarsytt paket som underlättar upphandlarens jobb.

Besöken hos beställare, som offentliga upphandlare, byggföretag och fastighetsägare, har varit på paus under pandemin men är nu på gång igen. Syftet är att marknadsföra och öka kännedomen om Auktoriserat Golvföretag.

- Vi jobbar på att göra innehållet i auktorisationen ännu mer känt, uppskattat och efterfrågat. Det gynnar både upphandlare och golvföretag.

- De beställare som känner till konceptet pekar särskilt på att de auktoriserade företagen har utbildad och kompetent personal, att företagen har kompetens inom KMA och att de granskas regelbundet av extern revisor. Dessutom är Golvåtervinningen ett stort plus.

 - Rimligtvis blir det sämre med jobb framöver. Men det lönar sig att vara, eller bli, auktoriserad. Man tjänar pengar på att ha ordning och reda på sitt material, på arbetstid och kvalitet, på att veta hur företagets resurser används. För beställaren blir auktorisationen ett kvitto på att företaget är en trygg part att jobba med.

- Nu ryktas det på flera håll att man överväger att lägga in krav på Auktoriserat Golvföretag i upphandlingsunderlagen för offentliga ramavtal. Ytterligare ett skäl att vara auktoriserad i tuffa tider!