Till huvudinnehållet

Trygg upphandling motverkar arbetslivskriminalitet

Osund konkurrens och grov brottslighet kan slå ut golvföretag som följer spelreglerna. Det hotar på sikt branschens överlevnad. Upphandling spelar en avgörande roll i kampen mot den växande arbetslivskriminaliteten. Ett effektivt sätt att motverka ekonomisk brottslighet är att upphandla tjänster från auktoriserade företag.

Auktoriserat Golvföretag är en kvalitetsstämpel som omfattar både entreprenörer och leverantörer på golvmarknaden Riktlinjerna ställer krav på kvalitet, arbetsmiljö, hållbarhet och ett fackmässigt utförande. Kvaliteten säkerställs genom återkommande, extern revision.

-Alla relevanta certifieringar har samlats under ett tak här. Det ger ett skräddarsytt paket för trygg upphandling och det förenklar upphandlarens jobb, säger golvkonsult Peter Lindström på Flooring Consultancy. Han besöker beställare runt om i landet för att informera om konceptet Auktoriserat Golvföretag.

Syftet med auktorisationen var från början att höja branschens kompetens, men har utvecklats till att också bli ett utmärkt verktyg för upphandling av schyssta golvtjänster.

- Häromåret tillkom ett nytt krav för de auktoriserade företagen, nämligen antikorruptionskriteriet. Detta eftersom bygg är en av de branscher som är värst drabbade av mutor.