Till huvudinnehållet
För golvbranschens företag är transporterna en betydande utsläppskälla

Många nyheter i EUs regelverk

På EU-nivå skapas nya hållbarhetsdirektiv – och förkortningar som är omöjliga att begripa!

Golvbranschens företag, som siktar på nettonollutsläpp 2045, behöver nu förbereda sig inför kommande regeländringar och ökande krav. Detta gäller inte minst de auktoriserade golvföretagen. I Golv till Tak finns en tydlig översikt av viktiga nyheter och förkortningar som är bra att känna till.

De nya direktiven kommer att påverka golvföretagen på olika sätt. Regelverk som Taxonomi, CSRD-direktivet och Ecodesign påverkar hållbarhetsrapporteringen och produkternas miljömässiga hållbarhet. Boverkets klimatdeklarationer och EU ETS införs, medan CBAM och Green Claims reglerar koldioxidtullar och ”gröna påståenden”. Golvbranschens Hållbarhetskommitté arbetar intensivt på en handlingsplan för att stödja företagens anpassning till nya regelverk.
Läs mer om nyheterna, och om vad förkortningarna egentligen innebär, i branschtidningen Golv till Tak.

Länkar och nyheter

Förbereder branschen för kommande klimatkrav
https://www.golvtilltak.nu/start/nyhetsarkiv/klimatkrav/

Golvbranschens färdplan mot fossilfrihet 2045
https://www.golvtilltak.nu/start/nyhetsarkiv/klimatfardplan-for-golvbranschen/

Underlag för upphandling av en hållbar golvinstallation
https://auktorisation.se/att-upphandla-golv/