Till huvudinnehållet
Återrevision granskar förbättringsarbete

Återrevision granskar förbättringsarbete

- Revision är ett åtagande som ingår i att vara Auktoriserat Golvföretag. Kvalitetskonceptet innebär att de auktoriserade företagen strävar mot ständig förbättring. De återkommande revisionerna granskar förbättringsarbetet och hur väl målen uppfyllts, säger Anders Karpesjö som gör uppföljningsrevisioner hos de auktoriserade leverantörerna.

- Det är inget dramatiskt med att bli reviderad på nytt. Om man eventuellt upplevde första revisionen som lite nervös och jobbig, så är den uppföljande revisionen lugna gatan. Om man skött sina processer och mål har man redan alla papper i ordning. 

Det är viktigt att det finns kontinuitet och långsiktighet i de mål företaget sätter upp.
- Man ska inte hitta på nya mål utan vässa vidare på det man redan bestämt sig för. Många, för att inte säga alla, auktoriserade företag har som miljömål att få ned sitt klimatavtryck. Då gäller det att fortsätta jobba och hitta nya vägar för att sänka koldioxidutsläppen ytterligare.

Hur ofta revisionen återkommer beror på utfallet vid föregående revision och antalet kompletteringar som eventuellt fordrades. Kompletteringar kan handla om en missad fråga, ett otillräckligt svar eller helt enkelt något man aldrig stött på förut och behöver få återkomma om.

Ingen eller obetydlig avvikelse, 0 - 3 kompletteringar; Uppföljande revision om 18 - 24 månader

Liten eller medelavvikelse, 3 - 5 kompletteringar; Uppföljande revision om 14 - 22 månader

Betydande avvikelse, över 5 kompletteringar; Uppföljande revision om 12 - 14 månader
(Betydande avvikelse har dock inte inträffat ännu!)